dự án
60MW SUIMEI dự án hệ thống năng lượng mặt trời ở Nhật Bản 2020

dự án Tên :

60MW SUIMEI dự án hệ thống năng lượng mặt trời

dự án Loại :

trại năng lượng mặt trời

cài đặt Trang web :

Suimei Nhật Bản

cài đặt Ngày :

Năm 2020


Nhấn vào đây để lại tin nhắn

Gửi tin nhắn
Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi và muốn biết thêm chi tiết, vui lòng để lại tin nhắn tại đây, chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay khi chúng ta có thể.

Trang Chủ

các sản phẩm

trong khoảng

Tiếp xúc