sự kiện
Sunkean thu được UL758 Chứng nhận sản phẩm tiêu chuẩn Jul 16,2021

Gần đây, Sunkean thu được UL758 Sản phẩm tiêu chuẩn Chứng nhận. Giấy chứng nhận chứa 6 sản phẩm Thông số kỹ thuật: 1015, 1283, 1284, 10070, 10269, 11627.


Việc mua lại chứng chỉ này đã đặt một nền tảng vững chắc cho công ty Kinh doanh Phát triển. Đồng thời, nó cải thiện Công ty khả năng cạnh tranh và có tác động tích cực đến việc Công ty Tương lai Phát triển.


Nhấn vào đây để lại tin nhắn

Gửi tin nhắn
Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi và muốn biết thêm chi tiết, vui lòng để lại tin nhắn tại đây, chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay khi chúng ta có thể.

Trang Chủ

các sản phẩm

trong khoảng

Tiếp xúc